Home ข่าวสารแผนก

The News

 

 

 


 

 

 

 

17 พ.ค.2564 ร่วมยินดีกับ ครูนเรน  รัตนพิทักษ์ ในการบรรจุรับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ยินดีต้อนรับ ครูบรรจุใหม่ประจำสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล  ครูผไท  ภักดีสุวรรณ ตำแหน่งครูผู้ช่วย